msklukam@seznam.cz

    261 910 135 tel./fax


K Lukám 644/1a

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Stanovení úplaty za vzdělávání pro MŠ K Lukám bylo stanoveno dle: Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, na základě §123, odst. 5 Zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Neinvestiční náklady 2018: 1 265 164 Kč

1 265 164 : 12         = 105 430,33

   105 430,33 : 56  =     1 882,68 : 2 = 941,34

 

Úplata pro školní rok 2019/2020 je stanovena na: 940 Kč

 

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00, Praha 4 – Libuš

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00, Praha 4 – Libuš rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ K Lukám.

vyzvednutí rozhodnutí:4.6. -5.6 -7.6. 2019  13h -17h v ředitelně

6.6. – výlet

Seznam uchazečů

 

uchazeč přijat
1 př. řízení pozastaveno
3 přijat
4 přijat
6 přijat
9 přijat
15 př. řízení pozastaveno
16 přijat
19 přijat
22 přijat
25 přijat
26 přijat
27 přijat
28 přijat
29 přijat
31 přijat
36 př. řízení pozastaveno
37 přijat
38 přijat
42 přijat
 
 

 

 

Datum zveřejnění: 4.6. 2019

 

Marta Hrubá

ředitel školy

 

 

 

 

Jedeme na výlet: farmapark Soběhrdy

Cena ?      320Kč

Kdy ?        6.6. 2019

Odjezd?     8.30h od školky (autobus + mikrobus)

Návrat?     15- 16h

S sebou:    batoh

                     pláštěnka

                     pití

 

 

 

 

NAŠE  MŠ JE OTEVŘENÁ POSLEDNÍ TÝDEN 26.8. – 30.8. 2019

ŠKOLNÉ          272 Kč

STRAVNÉ       200 Kč

PŘIHLÁŠKA  JE K DISPOZICI NA TŘÍDÁCH, V HOTOVOSTI SE VYBÍRÁ PO DOMLUVĚ S ŘEDIELKOU A 22.5.18 OD 13H DO 17H V ŘEDITELNĚ.

 

 

LETNÍ PROVOZ ŠKOL a školských zařízení o hlavních prázdninách 2019
Mateřské školy
MŠ K Lukám K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4 –Libuš (www.msklukam.cz) 26. – 30. 8. 2019
MŠ Ke Kašně Ke kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.mskekasne.cz) 1. – 4. 7. 2019*), 26. – 30. 8. 2019
MŠ Lojovická Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš (www.mslojovicka.cz) 8. – 12. 7. 2019*), 26. – 30. 8. 2019
MŠ Mezi Domy Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.msmezidomy.cz) 26. – 30. 8. 2019
Školní družiny při základních školách
ZŠ Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš (www.zsmeteo.cz) 26. – 30. 8. 2019*)
ZŠ s RVJ v Písnici Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.zspisnice.info) 1. – 4. 7. 2019*)
*) provoz otevřen pro všechny děti/žáky navštěvující mateřské/základní školy zřizované městskou částí Praha-Libuš

K letnímu provozu je třeba své dítě zapsat a uhradit příslušné poplatky předem. Bližší informace a termíny těchto zápisů budou uvedeny na webovách stránkách škol.

 

 

 

 ČLÁNEK O NÁS: Z DOBRÉ PRAXE         

http://www.inkluzivniskola.cz/content/adaptacni-tyden-ms-k-lukam

 

 

Informace pro rodiče  

Telefon: 261 910 135, 731 898 855

Ředitelka : 739 022 365

Internetové stránky: www.msklukam.cz     e- mail: msklukam@email.cz

Číslo účtu: 76 14 53 29/0800

Stravné        děti do 6let – 39Kč, děti OŠD – 42Kč              školné 1200 Kč                         platit do 10. v měsíci

 

 

 

Soutěž ve sběru starého papíru s panem Popelou

 

Jsme zapojení do soutěže ve sběru starého papíru. Co z toho máme? Přeci dobrý pocit, že šetříme naše lesy, přírodu, ale také finanční odměnu, z které můžeme zaplatit ekologický pořad, divadelní představení nebo třeba koupit velké auto na písek pro kluky, nebo kočárek pro holky.

A když budeme šikovní a Vy všichni nám pomůžete, můžeme se umístit na předních místech a naše školka dostane pěknou odměnu od společnosti   A.S.A.Proto všechen starý papír, noviny, časopisy, telefonní seznamy, kartony noste k nám do školky K Lukám 664/1a do modrého kontejneru, který je stále přistaven před hlavním vchodem do kuchyně

Už se těšíme na výhru !!!

Děkujeme za pomoc.

                                                                                                                                                                     Děti a paní učitelky ze školky K Lukám 664/1a

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

 

–         Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–         Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–         Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–         Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–         Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–         Pořiďte dětem boty na suché zipy

  

24.7.2019

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Středa 24. července 2019
Aktuální verze používaného systému je WORDPRESS 5,2,1