msklukam@email.cz

     261 910 135 tel./fax


K Lukám 644/1a

Zápis do Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš

 

Zveme rodiče a jejich děti na den otevřených dveří: 24.4.2018 od 15h do 17h

kniha

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 

Vydávání potřebných formulářů pro zápis do naší MŠ bude probíhat:

od 2.5. do 4.5. 2018 od 13h do 17h

( je možné si stáhnout na našich stránkách – zde)

Příjem žádostí, přihlášek do naší MŠ:

15.5. – 16.5. 2018 od 13h do 17h

Vydávání rozhodnutí do vlastních rukou:

od 4.6. do 8.6. 2018 od 13h do 17h

v ředitelně mateřské školy

děti

 

Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha – Libuš

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy K Lukám na školní rok 2018/2019

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku čtyř a tří let k 31.8..

Děti jsou přijímány k celodenní docházce.

 Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí.

Spádovost MŠ K Lukám je pro děti s trvalým bydlištěm Praha – Libuš, Písnice

 

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice  jsou přijímány do MŠ K Lukám s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

  1. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31.8. a děti s povoleným odkladem školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání – § 34a školského zákona
  2. přednostně děti věku 4 let k 31.8.
  3. děti ve věku 3 let ( bude přihlíženo, zda sourozenec navštěvuje již naši MŠ)

Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu.

 

                                                   Marta Hrubá, ředitelka MŠ

 

Zde si můžete stáhnout přihlášku k zápisu do MŠ ve formátu MS Word : 

Přihláška k zápisu do MŠ

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

–        Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–        Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–        Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–        Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–        Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–        Pořiďte dětem boty na suché zipy

Jasno
Currently
Jasno
Zataženo
zítra
03/24 20%
Zataženo
High 11° / Low 4°
Možnost deště
pondělí
03/25 60%
Možnost deště
High 8° / Low 3°
Skoro zataženo
úterý
03/26 10%
Skoro zataženo
High 8° / Low 2°
Zataženo
středa
03/27 20%
Zataženo
High 9° / Low 5°
Zataženo
čtvrtek
03/28 20%
Zataženo
High 11° / Low 3°