O škole

 

Údaje o zařízení 

 • IČO: 49624628
 • ID datová schránka: tazbvmp
 • ředitelka školy: Marta Hrubá
 • celodenní mat.škola
 • současná kapacita dle zřiz. listiny 100 dětí – 4 třídy
 • provozní doba 6,30 -17 hod.
 • Pí. ředitelka: M. Hrubá Tel. 739 022 365(další spojení do tříd viz. Kontakty)
 • Číslo účtu: 76 14 53 29/0800
 • email: msklukam@email.cz

 

Obsazení mateřské školy pro rok 2023-2024

 

Třída Sluníčko

Pí. učitelky              Hana Rutová

                               Eva Janouchová

Asistent pedagoga     Jana Lulová

                       

Třída Měsíček

Pí. ředitelka              Marta Hrubá

Pí. učitelka         Bc. Linda Růžičková

Asistent pedagoga     od 8.1. 24 Radana Majerová

 

 

Pí. školnice         Eva Kutílková

Pí. uklízečka       Dagmar Smahelová

Pí. kuchařka       Kateřina Adamcová

Pí. kuchařka         Lidija Kuncová

Pí. kuchařka        Ruslana Oliinyk

 

Třída Hvězdičky

Pí. učitelka         Bc. Kristýna Konečná

Pí. učitelka         Bc. Renata Stejskalová

 asistent pedagoga Eva Křivdová

 

 

Třída PLANETKY

Pí. učitelka            Bc. Radka Steuerová

Pí. učitelka                  Marie Zralíková

Asistentka pedagoga, školní asistent    Barbora Půhoná        

 

         

Pí. školnice (nová budova)  Ilona Semanová           

Obsluha kotelny  Josef Budílek

 

 

 

 „LOGO“ MŠ K Lukám (viz.vývěsní štít nad vchodem budovy):     logo_spirala1
barevná spirála naznačuje pestrost a rozmanitost vývoje dítěte v každém okamžiku předškolního věku,jako klíčového období, jako období utváření   budoucí osobnosti. Spirála znázorňuje vývoj bez potlačování svých přirozených potřeb a zájmů.

Barevné otisky kolem spirály naznačují naší snahu vytvořit stimulující „barevné“prostředí,které bude podporovat zdravý psychický,fyzický,sociální,estetický a   citový vývoj dítěte v celé jeho rozmanitosti.

Předškolní období dává šance, které se již ve spirále dalších vývojových období nebudou opakovat

Přijímáme děti od 3 do 6 roků

 

Mateřská škola zajišťuje celodenní péči o děti – od 6,30 do 17,00 hod.

Nabízíme rozmanitý výchovně vzdělávací program vycházející z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a osobnostně orientovaného modelu.

V rámci programu zajišťujeme:

 • kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem na specifické individuální potřeby dětí
 • příjemné klima po stránce psychosociální, hygienické a podnětné prostředí pro činnosti dětí
 • pestrý program výchovně vzdělávacích činností s využitím kvalitních didaktických materiálů , zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte s respektováním individuality
 • podporujeme vlastní tvořivost dětí a jejich tvořivé myšlení
 • značnou pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji, hygienickým a společenským návykům
 • celodenní stravu založenou na zásadách racionální dětské výživy, pitný režim celý den

 

Zaměření školy

Orientace MŠ je dlouhodobě zaměřena na nadstandardní péči věnovanou dětem v oblasti přiměřeného dorozumívání /mluvního projevu/ především v těchto oblastech:

 1. prevence a reedukace vad mluvního projevu
 2. rozvoj kultivovaného dorozumívání se svým okolím s plným respektováním indiv.schopností, věkových zvláštností a respektováním dosaženého stupně vývoje řeči.
 3. cíleného rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky , jako součásti orientace MŠ
Zájmové aktivity:
 • kroužek keramiky
 • pohybový kroužek – Tanečky s jógou
Pořádané akce pro všechny děti:
 • cvičení v místní sokolovně pro získání optimální fyzické zdatnosti a obratnosti dětí
 • kulturní – divadla, kouzelnická vystoupení, koncerty přímo v MŠ,přírodovědná vystoupení,
 • návštěva a spolupráce s hasiči, Českou policií/dopravní výchova/
 • besídky (vánoční, jarní) Mikuláš, vánoční slavnosti, tématické výlety
 • ozdravné pobyty – školy v přírodě (Jizerské hory)
 • plavání
 • den dětí – karneval, soutěže, obchůdek
 • slavnostní rozloučení se školáky
 • spolupráce s místním úřadem
  • vítání občánků (vystoupení dětí)
  • výstavky dětských prací
  • vystoupení na libušském jarmarku
  • účast na zajímavých soutěžích (sportovní hry, výtvarné soutěže)
Formy spolupráce s rodinou:

Každodenní styk s rodiči, třídní schůzky s odbornými přednáškami nebo přímou ukázkou práce s předškolními dětmi, průběžné výstavky dětských prací, individuální konzultace, individuální logopedická práce i v přítomnosti rodičů, možná pomoc rodičů při oslavách dne dětí, společná setkání – práce děti + rodiče, vánoční koncert pro děti i jejich rodiče s pohoštěním, vánoční slavnost s besídkou, společná oslava příchodu jara a dne matek, společné rozloučení předškoláků s MŠ na konci školního roku s pohoštěním, možnost zapůjčení odborné literatury rodičům dětí.

 

Vybavenost MŠ – dostatečné množství didaktických pomůcek pro hry a výchovně vzdělávací činnosti dětí. Nově vybavený interiér obou tříd a školní zahrada s  hracími prvky splňuje nová hygienická a bezpečnostní kritéria v rámci EU.

 

Jak začleňovat děti OMJ v MŠ K Lukám