Úřední deska

Zde si můžete prohlédnout dokumenty související s provozem mateřské školy:

 

Zápis pro školní rok 2023-2024

 

 

Informace – adaptační skupiny na MČ Praha-Libuš 

 

Zápis pro děti UK – zde stáhnout

Žádost o přijetí dítěte do MŠ – česko ukrajinsky

Vyplňuje lékař UK

 

Vyhlášení zápisu na prázdninový provoz do MŠ K Lukám

Prázdninový provoz v MŠ K Lukám srpen 2023 – výše úplaty

 

 

Vnitřní řád

Školní řád – 20-21

Dodatek ke školnímu řádu

Provozní řád

Školní vzdělávací program

Výchovně vzdělávací program pro děti ve věku od 2 do 3 let

Výroční zpráva

Rozpočet 2023

Střednědobý výhled rozpočtu do 2025

Začleňování a podpora žáků s OMJ