Aktuality

 

Tak skutečně … Sejdeme se pospolu…

Projekt podpořen a financován MČ Praha – Libuš

24.6. od 15h  do 18h na zahradě MŠ

program: – skákací hrad Jungle

               – animační program

               – rozloučení s předškoláky

               – malování na obličej

               – cukrová vata (ke koupi)

               – opékání buřtíků

 

Prázdninový provoz na staré budově od 7h do 16,30h

Rodiče z nové budovy obdrží kód na otevírání dveří, děti si vyberou značku,  děti budou ve třídě Sluníčko v přízemí.

Ostatní děti budou ve třídě Měsíček.

 

 

31.5. Divadlo ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY – dopoledne

Dle počasí na zahradě umístěn Skákací hrad

 

1.6. MDD na zahradě  – sportování, zábava, odměna

 

15.6. Fotografování dětí – pozor změna

 

24.6. Rozloučení se školním rokem – zatím předběžně, nevíme zatím výsledek výše poskytnutého grantu.

 

 

 

Prázdninový provoz Mateřské školy K Lukám během léta 2021 

 Po dohodě se zřizovatelem je škola otevřena pro prázdninový provoz v těchto termínech:

1.7. do  23. 7. 2021 a od 23.8. do 31.8. 2021

Žádosti je možné vyzvednout na třídách a odevzdat do 18.5. 2021

                                                          

 

26.4. 2021        STAV OTEVŘENÍ MŠ JE STÁLE BEZE ZMĚN.

 

 

Vážení rodiče, 

12.4. 2021 budou v provozu MŠ  a třídy zřízené dle § 16 odst. 9  škol. zákona (speciální MŠ) a MŠ při zdravotnickém zařízení.

Co to pro nás znamená?

Naše MŠ K Lukám bude od 12.4.2021 otevřená pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Budou vzdělávány v  neměnných skupinách pouze do 15 dětí.

 

Mohou být vzdělávány v těchto skupinách i děti rodičů vybraných profesí:

 • Zdravotní pracovníci
 • pedagogičtí pracovníci
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR,  České správa sociálního zabezpečení a okresních správ, zaměstnanci Finančního úřadu ČR
 • zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a ostatní zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Podmínkou účasti na vzdělávání je testování dětí za asistence rodiče 2x týdně – pondělí a čtvrtek testy, které obdržela MŠ .

Testovat se nemusí děti, které COVID -19 prodělaly a od prvního testu neuplynulo více než 90 dnů

Děti, které byly na testech ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48h.

 

Do testování nemůže být nikdo nucen, dítě nebude moci do MŠ, bude omluveno a bude dohodnutá podpora ve vzdělávání s rodiči.

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření ze dne 26.2. 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, a tudíž dosavadní stav  se prodlužuje do 11.4. 2021.

 Mateřská škola K Lukám je stále uzavřena.

 

 

Pro velmi malý zájem o  možnost odběru dětského oběda, se vaření dětských obědů ve ŠJ při MŠ K Lukám neuskuteční.

 

STRAVNÉ ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC BŘEZEN:
VÁŽENÍ RODIČE,
pokud máte trvalý příkaz, ponechte ho, školné a stravné se bude krátit dle doby uzavření mateřských škol a bude vráceno.
Kdo platí hotově, bude srovnáno při dalších platbách.
Děkujeme
Vláda na jednání 26. 2. 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne (od 1.3. do 21.3. 2021) uzavřou také:
 • mateřské školy
 • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
 • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
 • praktické školy jednoleté a dvouleté

                           MATEŘSKÁ ŠKOLA K LUKÁM JE UZAVŘENA

dle krizového opatření ze dne 18.3. 2021 se dosavadní stav prodlužuje do 28.3. 2021

 

 

 

 informace o ošetřovném: 

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 

 Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci Vás prosíme,  vstup pouze s rouškou.

Použijte dezinfekci na ruce a děti si ruce řádně umyjí v umývárně.

Děkujeme a přečkejme všichni v pořádku.

                                                                                       Kolektiv MŠ

 

Prosíme, do vnitřních prostor školky 1 rodič, který použije dezinfekci, děťátko si umyje ruce…

 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

V MATEŘSKÉ ŠKOLE K LUKÁM

JEŠTĚ DO 28. ZÁŘÍ!

 

MŠ K LUKÁM 664/1A, PRAHA 4 – LIBUŠ

www.msklukam.cz

ředitelka Marta Hrubá – tel. 739 022 365

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš – tel. 731 610 451, 731 247 996

 

Zpravidla jsou přijímány děti ve věku 3-6 let. S ohledem na vybavení mateřské školy mohou být přijaty děti ve věku 2 let,  pakliže již nejsou závislé na plenách. Bližší informace u paní ředitelky MŠ K Lukám paní Marty Hrubé nebo na odboru správním a školství viz níže uvedená telefonní čísla.

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola K Lukám se sídlem K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš, 14200

přijme od srpna pro nově vzniklé třídy v novém pavilonu:

učitelky MŠ            kuchařky                 uklízečky

Informace na tel. čísle 739 022 365 nebo msklukam@email.cz

 

16.1. 2020  před spaním  nás poprvé navštíví čtecí dědeček pan Homola.

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/21

Stanovení úplaty za vzdělávání pro MŠ K Lukám bylo stanoveno dle: Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, na základě §123, odst. 5 Zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Neinvestiční náklady 2019: 1 249 192,54

                                            1 249 192,54 :  12 měsíci =  104 100

                                               104 100      : 54  dětí      =      1 927,777

   1 928      :   2              =          964

 

Úplata pro školní rok 2019/2020 je stanovena na: 960 Kč

 

 

 ČLÁNEK O NÁS: Z DOBRÉ PRAXE         

http://www.inkluzivniskola.cz/content/adaptacni-tyden-ms-k-lukam

 

 

Informace pro rodiče  

Telefon stará budova: 261 910 135, 704 616 862

Telefon nová budova:    třída Hvězdičky 704 616 860

                                         třída Planetky    704 616 861

Ředitelka : 739 022 365

Internetové stránky: www.msklukam.cz     e- mail: msklukam@email.cz

Číslo účtu: 76 14 53 29/0800

Stravné        děti do 6let – 45Kč, děti OŠD – 48Kč              školné 960Kč                         platit do 10. v měsíci

 

 

 

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

 

–         Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–         Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–         Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–         Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–         Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–         Pořiďte dětem boty na suché zipy