Platby

Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela VYHLÁŠKY č.463/2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.  Pro jednotlivé skupiny strávníků jsou zde stanoveny nové finanční limity na nákup potravin hlavních a doplňkových jídel i nápojů Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela VYHLÁŠKY č.463/2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.

Pro jednotlivé skupiny strávníků jsou zde stanoveny nové finanční limity na nákup potravin hlavních a doplňkových jídel i nápojů

Stanovení úplaty pro školní rok 2023/24

 

Neinvestiční náklady za rok 2022                                1 808 022,76 Kč

Přepočtený počet dětí:  82

Náklady na 1 dítě :                   1 808 022,76 : 82 =  22 049,06 Kč

Náklady  na 1 dítě, 1 měsíc            22 049,06  :12 =    1 837,4   Kč

½ nákladů na 1 dítě                          1 837,4   :  2 =        918,7  Kč

 

 

Stanovení úplaty pro školní rok 2023/24 : Úplata činí     920Kč

 

 

Prosím, nastavte si trvalé platby 2000Kč ( 920Kč školné, 1080Kč stravné). Nastavte prosím do 10. v měsíci.

Rodiče nových dětí vyčkejte na variabilní symbol VS – bude vyvěšen na nástěnkách.

 

 

 

Číslo účtu: 76 14 53 29/0800

 

úplata Děti 3 – 6 let Poslední ročník MŠ a OŠD
měsíční 920,- Kč 0,- Kč

 

 

STRAVNÉ Děti 3 – 6 let 7 let s OŠD *)
celodenní 50 Kč 53 Kč

 

* OŠD – odklad školní docházky

Toto platí pro září až červen, děti s pozdějším nástupem hradí pouze školné, platbu za stravné až v měsíci nástupu.