Platby

Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela VYHLÁŠKY č.463/2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.  Pro jednotlivé skupiny strávníků jsou zde stanoveny nové finanční limity na nákup potravin hlavních a doplňkových jídel i nápojů Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela VYHLÁŠKY č.463/2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.

Pro jednotlivé skupiny strávníků jsou zde stanoveny nové finanční limity na nákup potravin hlavních a doplňkových jídel i nápojů

 

Úplata za vzdělávání – školné 2024/25

Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit úplatu? MATEŘSKÉ ŠKOLY Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. .

 

 

 

Stanovení úplaty pro školní rok 2024/25

Dle nových pravidel, kdy výši úplaty stanovuje Zřizovatel, byla dne 15.4. odsouhlasena Radou MČ Praha 4 -Libuš Usnesením č.75/2024 výše úplaty pro naši mateřskou školu 1200kč

 

 

 

2023/2024

Prosím, nastavte si trvalé platby 2000Kč ( 920Kč školné, 1080Kč stravné). Nastavte prosím do 10. v měsíci.

Rodiče nových dětí vyčkejte na variabilní symbol VS – bude vyvěšen na nástěnkách.

 

 

 

Číslo účtu: 76 14 53 29/0800

 

úplata Děti 3 – 6 let Poslední ročník MŠ a OŠD
měsíční 920,- Kč 0,- Kč

 

 

STRAVNÉ Děti 3 – 6 let 7 let s OŠD *)
celodenní 50 Kč 53 Kč

 

* OŠD – odklad školní docházky

Toto platí pro září až červen, děti s pozdějším nástupem hradí pouze školné, platbu za stravné až v měsíci nástupu.