Platby

Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela VYHLÁŠKY č.463/2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.  Pro jednotlivé skupiny strávníků jsou zde stanoveny nové finanční limity na nákup potravin hlavních a doplňkových jídel i nápojů Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela VYHLÁŠKY č.463/2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.

Pro jednotlivé skupiny strávníků jsou zde stanoveny nové finanční limity na nákup potravin hlavních a doplňkových jídel i nápojů

Výše plateb pro školní rok.2020/21 byla stanovena takto:

Číslo účtu: 76 14 53 29/0800

 

úplata Děti 3 – 6 let 7 let
s OŠD *)
od 1.9.18
měsíční 960,- Kč 0,- Kč

 

 

STRAVNÉ Děti 3 – 6 let 7 let s OŠD *)
celodenní 45,- Kč 48,- Kč

 

* OŠD – odklad školní docházky

Toto platí pro září až červen, děti s pozdějším nástupem hradí pouze školné, platbu za stravné až v měsíci nástupu.